Eldstäder

För och efter / before and after

besiktningsprotokoll från 2014-06-25: Besiktning av eldstäder

2014-08-01    Ronny, Stockholms Kakelugnsmakeri AB, river kakelugnarna och rörspisen.
2014-08-04    Sweep rensar skorstenarna.
2014-10-24 – 2014-11-30    tätning av 6 rökgångar och gjutning av 3 kakelugnsfundament
2015-01-08 – 2015-03-27    återuppsättning

nordöstra rummet

 

sydöstra rummet

 

salen