Takfönster

Det visade sig att bygga en takkupa på södra sidan av allrummet skulle kräva ett allt för stort ingrepp i takets konstruktion. Därför välde vi istället att sätta in tre takfönster. Takstolarna mellan och bredvid fönstren förstärktes med Kertobalkar (fanerträ).  Vi har nu döpt om allrummet till ateljén.