Trädgård

Tomten är på 2700 kvm. Norr om tomten finns den gamla byvägen. På västra sidan finns en ruin, en syrenbuskage och ett hönshus. Till öster och söder om tomten finns Lovö Prästgårds åkrar.

Så här har trädgården utvecklats

I juli 2014 började vi med att röja ogräs och sly och vi beställde beskärning av alla eftersatta träd. Bigården flyttades hit i slutet på augusti. Vi tog bort eller flyttade allt som växte intill huset, bl. a. björnbär och en äppelros. Robotgräsklipparen installerades så att vi slipper gräsklippning. Den gamla köksträdgården låg i träda och var omgiven av ett förfallet stängsel. Det tog två veckor att släppa bort stängslet som var genomväxt av sly. Vi markerade ett 14 m x 14 m område och beställde uppsättning av ett viltstängsel. Hösten gick åt till att göra i ordning köksträdgården, där vi planterade tulpaner i ett hörn.

Växter som fanns när vi flyttade in: fruktträd, fläder, lind, lönn, ask, olvon, snöbär, syrén, björnbär, hallon, röda och vita vinbär, krusbär, jostabär, gräslök, vita jordgubbar, citronmeliss, kungsmynta, äppelros, bondpion, doftschersmin,  och enstaka lökar.

På våren 2015 togs köksträdgården i bruk och några buskrosor ’Moje Hammarberg’ planterades som lähäck öster om bigården. En liten rabatt öster om verandan planterades. På hösten, efter uthuset väster om huset byggdes, började ett flerårig arbete med det vi kallar söderbacken och päronbacken.

Under åren 2016 -2019 har det tillkommit en hagtornshäck och hasselnötsbuske i nordväst, en ligusterhäck under lindarna, gavelrabatten, plantering under lindarna och senast ängsholmar öster om huset.

Översikt