Bigården

Bigården består av flera samhällen av krainerbin (Apis mellifera carnica). Läs mer på http://bi.landbo.se/ . Bigården är placerade i tomtens sydöstra hörn med flustren åt öster i riktning mot Lovö Prästgårds grönsaksodling. Vi röjde platsen, sparade krusbärsbuskarna mot söder och planterade in en röshäck mot öster.

Strax norr om bigården finns en liten kulle som ursprungligen var en kompost/skräphög täckt av brännässlor, kirskål, ryssgubbe och en enstaka asksly. Vi rensade och fällde ner en liten vattendamm så att bina får något att dricka på nära håll. Runt dammen finns Ölandssten och en gräsmatta. Asken är hamlad.