Under lindarna

Framför huset finns det ett område på cirka 70 kvm med 2 stora lindar: en skogslind (Tilia cordata) och en parklind (Tilia x europaea). Under lindarna finns scilla, en del kirskål och stora mängder knölklocka. På norra gränsen finns en friväxande syrenhäck. På södra gränsen finns en ligusterhäck planterad 2017. Växterna som är valda för torr skugga planterades 2019.

Växtlista

NamnLatinKommentar
Blå järnek 'Blue Maid'Ilex x meserveae 'Blue Maid' (Mesid)vintergrön, självfertil
Raggträjon CristataDryopteris affinis 'Cristata The King'
Vit skogsasterEurybia divaricata
Bergenia 'Winterglut'Bergenia 'Winterglut'vintergrön
LungörtPulmonariafrån Simonssons
Blekgul sockblommaEpimedium x versicolor 'Sulphureum'
OrmögaOmphalodes verna
JulrosHelleborusvintergrön, uppdragna från frö
BlanknävaGeranium nodosumvintergrön